Week van de Mediawijsheid

Afgelopen week stond in het teken van Mediawijsheid; kinderen bewust maken hoe om te gaan met online media. Ik vond dit een bijzonder goed initiatief. Mijn ervaringen van deze week:

Enquête

Via school kregen we de opdracht mee te doen aan de online enquête op MediaMaster2011.nl. Mediamasters2011 is opgezet door het kenniscentrum Mediawijs ter bevordering van de mediawijsheid van kinderen. Het was een leuke enquête waarin je samen met je kind vragen beantwoordde over het gebruik van media. Sommige vragen moesten alleen door mijn zoon beantwoord worden, sommige alleen door mij en andere vragen weer gezamenlijk.  De vragen zorgden voor een goed inzicht in de kennis en het gebruik van online media. Hoe lang mag je per dag online. Wat kan jij je ouders leren en wat kan jij van je ouders leren?

Wat kan ik leren?
Mijn zoon is al heel gedreven in gamen op de iPad, computer en Wii. Laat dat nu net een zwakke punt bij mij zijn. Dus daar is voor mij nog een wereld te winnen en kan hij mij zeker een handje helpen. Door mijn werk als internet adviseur ben ik gelukkig in staat om hem een waslijst aan te dragen van wat hij van mij kan leren (gelukkig nu nog wel!). De belangrijkste blijven wel de lessen in veiligheid.

Veilig op internet
Met name op het gebied van veiligheid merkte ik mijn zoon (en vast meer kinderen op die jonge leeftijd -10 jaar) nog weinig besef heeft van online veiligheid. Hij had net een week van te voren zijn wachtwoord aan een vriendje gegeven, zodat die onder zijn naam kon inloggen en snel zijn spel kon verhogen qua punten. Uiteraard sprak ik hem streng toe dat dat niet voor herhaling vatbaar is, en voegde daar gelijk de uitleg van de gevaren van het delen van je wachtwoord aan toe. Eerder hadden we al een keer een gevalletje van pesten via Hyves te pakken gehad, dus mediawijsheid bijbrengen is absoluut geen overbodige luxe.

Ervaringsspel
Na de online enquête thuis ging groep 7 en 8 op school aan de slag met de Week van de Mediawijsheid. Iedere dag waren de kinderen uit groep 7 bezig met opdrachten van het Mastermindspel. Het ervaringsspel stond in het teken van media-opvoeding waarbij leerlingen leren media kritisch te bekijken, in te schatten wat de mogelijkheden zijn en de risico’s te herkennen. Heel leerzaam maar vooral ook heel leuk, volgens mijn zoon.

Goed initiatief
Ik vind het heel goed dat basisscholen, in dit geval de Hazesprong, zo actief met het thema aan de slag ging. De kinderen zijn nu nog op de leeftijd dat ze aanspreekbaar zijn. Daarnaast beginnen de meesten pas net internet en de mogelijkheden te ontdekken waardoor hen nog tijdig bijgebracht kan worden wat wel en niet goed is.

Meer informatie
Aan het einde van de week kregen de kinderen ook een boekje over social media mee naar huis. Heel handig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *