logo

NACHI Bearing


Brand Model Size
NACHI 22314AEX 70x150x51
NACHI 22314AEXK 70x150x51
NACHI 22314EX 70x150x51
NACHI 22314EXK 70x150x51
NACHI 22315AEX 75x160x55
NACHI 22315AEXK 75x160x55
NACHI 22315EX 75x160x55
NACHI 22315EXK 75x160x55
NACHI 22316AEX 80x170x58
NACHI 22316AEXK 80x170x58
NACHI 22316EX 80x170x58
NACHI 22316EXK 80x170x58
NACHI 22317AEX 85x180x60
NACHI 22317AEXK 85x180x60
NACHI 22317EX 85x180x60
NACHI 22317EXK 85x180x60
NACHI 22318AEX 90x190x64
NACHI 22318AEXK 90x190x64
NACHI 22318EX 90x190x64
NACHI 22318EXK 90x190x64
NACHI 22319AEX 95x200x67
NACHI 22319AEXK 95x200x67
NACHI 22319EX 95x200x67
NACHI 22319EXK 95x200x67
NACHI 22320AEX 100x215x73
NACHI 22320AEXK 100x215x73
NACHI 22320EX 100x215x73
NACHI 22320EXK 100x215x73
NACHI 22322AEX 110x240x80
NACHI 22322AEXK 110x240x80
NACHI 22322EX 110x240x80
NACHI 22322EXK 110x240x80
NACHI 22324AEX 120x260x86
NACHI 22324AEXK 120x260x86
NACHI 22324EX 120x260x86
NACHI 22324EXK 120x260x86
NACHI 22326AEX 130x280x93
NACHI 22326AEXK 130x280x93
NACHI 22326EX 130x280x93
NACHI 22326EXK 130x280x93
NACHI 22328A2X 140x300x102
NACHI 22328A2XK 140x300x102
NACHI 22328E 140x300x102
NACHI 22328EK 140x300x102
NACHI 22330A2X 150x320x108
NACHI 22330A2XK 150x320x108
NACHI 22330E 150x320x108
NACHI 22330EK 150x320x108
NACHI 22332E 160x340x114
NACHI 22332EK 160x340x114
NACHI 22334E 170x360x120
NACHI 22334EK 170x360x120
NACHI 22336E 180x380x126
NACHI 22336EK 180x380x126
NACHI 22338E 190x400x132
NACHI 22338EK 190x400x132
NACHI 22340E 200x420x138
NACHI 22340EK 200x420x138
NACHI 22344E 220x460x145
NACHI 22344EK 220x460x145
NACHI 22348E 240x500x155
NACHI 22348EK 240x500x155
NACHI 22352E 260x540x165
NACHI 22352EK 260x540x165
NACHI 22356E 280x580x175
NACHI 22356EK 280x580x175
NACHI 22360E 300x620x185
NACHI 22360EK 300x620x185
NACHI 22BC06S5XNC2 22x62x17
NACHI 22BCS6 22x47x14
NACHI 230/1000E 1000x1420x308
NACHI 230/1000EK 1000x1420x308
NACHI 230/500E 500x720x167
NACHI 230/500EK 500x720x167
NACHI 230/530E 530x780x185
NACHI 230/530EK 530x780x185
NACHI 230/560E 560x820x195
NACHI 230/560EK 560x820x195
NACHI 230/600E 600x870x200
NACHI 230/600EK 600x870x200
NACHI 230/630E 630x920x212
NACHI 230/630EK 630x920x212
NACHI 230/670E 670x980x230
NACHI 230/670EK 670x980x230
NACHI 230/710E 710x1030x236
NACHI 230/710EK 710x1030x236
NACHI 230/750E 750x1090x250
NACHI 230/750EK 750x1090x250
NACHI 230/800E 800x1150x258
NACHI 230/800EK 800x1150x258
NACHI 230/850E 850x1220x272
NACHI 230/850EK 850x1220x272
NACHI 230/900E 900x1280x280
NACHI 230/900EK 900x1280x280
NACHI 230/950E 950x1360x300
NACHI 230/950EK 950x1360x300
NACHI 2301 12x37x17
NACHI 2302 15x42x17
NACHI 23020AX 100x150x37